emerytury-mundurowe.com.pl

Pomoc prawna

Uważnie analizujemy przypadek każdego uposażonego, w szczególności w aspekcie zajmowanego stanowiska, okresu służby oraz dalszej pracy w służbach mundurowych w wolnej Polsce. Występujemy do Instytutu Pamięci Narodowej o kopię akt osobowych każdego klienta. Korzystamy z konsultacji naukowej historyków, jak również doświadczenia nabytego w prowadzeniu spraw dotyczących tzw. ustawy dezubekizacyjnej z 2009 roku.

W ramach świadczonych usług proponujemy prowadzenie postępowań w sprawach:

– odwołań do sądu ubezpieczeń społecznych,

– skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego,

– skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego,

– skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu,

– postępowań administracyjnych przed Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Dawid Sokołowski z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 45, NIP 739-132-77-42, a także na powierzanie moich danych osobowych w celu ich przetwarzania przez pracowników i współpracowników Kancelarii, celem przekazania informacji handlowych dotyczących Kancelarii i świadczonych przez nią usług oraz innych informacji i materiałów dotyczących jej działalności zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.). Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również o prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie ze standardami ochrony przewidzianymi w ustawie z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135.