emerytury-mundurowe.com.pl

Aktualności

Sąd Najwyższy krytycznie wobec projektu tzw. ustawy dezubekizacyjnej

06.02.2017

W toku prac legislacyjnych nad projektem ustawy, w dniu 9 grudnia 2016r. Biuro Analiz i Studiów Sądu Najwyższego złożyło szereg uwag dotyczących zgodności tekstu ustawy z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnieniu stanowiska Sądu Najwyższego możemy przeczytać, iż brak jest zatem podstaw, aby wyłącznie ze względu na służbę przed 1 sierpnia 1990 r. pozbawiać możliwości uwzględnienia służby na rzecz Państwa Polskiego po tej dacie w wymiarze wynikającym z prawa obowiązującego w chwili nabycia poszczególnych uprawnień. Takie postępowanie jest niezgodne z dotychczasowym rozumieniem zasad ochrony praw nabytych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdzał, że chodzi o zakaz arbitralnego znoszenia lub ograniczania praw podmiotowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych przysługujących jednostce lub innym podmiotom w obrocie prawnym (Postanowienie TK z dnia 17 lutego 1999 r., Ts. 154/98, OTK ZU Nr 2(24), s. 191; wyrok z dnia 10 lipca 200 r., SK 21/99, OTK ZU Nr 5(35)/2000, s. 830). Tymczasem proponowane unormowanie pozbawia jakiegokolwiek znaczenia okresu służby wojskowej przed 1 sierpnia 1990 r., jak od tej daty. Dotyczy to również osób, które służbę nadal pełnią, a świadczenia nabędą dopiero w przyszłości.

Uwagi Sądu Najwyższego