emerytury-mundurowe.com.pl

Aktualności

Tzw. ustawa dezubekizacyjna weszła w życie

06.02.2017

W dniu 16 grudnia 2016r., Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tzw. ustawa dezubekizacyjna).
Została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2016r, poz. 2270.
Weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017r.
Z przebiegiem prac ustawodawczych nad ustawą można zapoznać się na stronach Sejmu.

 

Link do ustawy:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002270
Link do prac legislacyjnych:
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1061