emerytury-mundurowe.com.pl

Ustawa dezubekizacyjna

Od października 2017 roku renty emerytury mundurowe byłych funkcjonariuszy SB, następnie pracujących po 1990 roku w formacjach mundurowych, nie będą mogły być wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wszystko to za sprawą podpisanej przez Prezydenta Andrzeja Dudy ustawy dezubekizacyjnej, która obniża emerytury i renty za służbę na rzecz totalitarnego państwa w okresie od 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 roku.

Radykalna obniżka emerytur służb mundurowych

Dezubekizacja, jak niekiedy jest określana ustawa dezubekizacyjna, to potoczna nazwa ustawy z grudnia 2016 roku, o zmianie przepisów dotyczących zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Służby Celnej, Służby Więziennej, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin.

Uchwalone przepisy w znaczący sposób wpłyną na obniżenie emerytur mundurowych tysięcy Polaków, którzy przepracowali chociaż jeden dzień w służbach bezpieczeństwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Nie ma znaczenia, czy to celnicy, policjanci czy pracownicy ABW. Zmiany w emeryturach mundurowych są przewidziane również dla członków rodzin nieżyjących już funkcjonariuszy, którym przysługuje prawo do pobierania renty rodzinnej. Wypłata świadczeń w nowym wymiarze ma nastąpić od października 2017 roku, po wcześniejszym wydaniu decyzji ustalającej prawo do emerytury mundurowej. Zgodnie z prawem, od decyzji istnieje możliwość odwołania do sądu.

Kogo dotyczy i kogo obejmie ustawa dezubekizacyjna o emeryturach mundurowych?

Przyjęte zmiany ustawodawcze w identyczny niemalże sposób obejmują praktycznie wszystkich emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy przepracowali chociaż jeden dzień w SB. Reforma emerytur mundurowych przeprowadzona pod koniec 2016 roku zakłada, że nie ma znaczenia zarówno długość pracy w jednostkach bezpieczeństwa PRL, jak również dalsza służba w organach niepodległej Polski. Wątpliwości wzbudza także katalog instytucji wojskowych, jednostek cywilnych oraz formacji, w których pracowali obecni emeryci (Służba Celna, Policja, Służba Więzienna, Straż Pożarna). Oznacza to, że planowane zmiany w emeryturach służb mundurowych mogą nie być łaskawe dla celników, policjantów i wielu innych pracowników największych polskich formacji mundurowych.

A od kiedy ma zacząć obowiązywać ustawa dezubekizacyjna? Nowe przepisy weszły w życie wraz z dniem 1 stycznia 2017, jednak wypłata emerytur dla byłych funkcjonariuszy mundurowych w nowej wysokości ruszy dopiero za kilka miesięcy.

Jak się odwołać od przepisów?

Zdaniem ekspertów z zakresu prawa konstytucyjnego, przyjęta przez Sejm ustawa dezubekizacyjna narusza zasadę zaufania do państwa i prawa, a także zasadę ochrony praw nabytych. Przepisy umożliwiają odwołanie do sądu każdej osobie zainteresowanej, która nie godzi się z decyzją wskazującą na obniżoną emeryturę mundurową. W trybie postępowania sądowego, emerytowany funkcjonariusz będzie mógł sprawdzić prawidłowość wydanej decyzji w sprawie niższego świadczenia.

Wiele wyjątków, a także specyficzny charakter każdej sprawy (m.in. ze względu na długość stażu pracy w jednostkach bezpieczeństwa pracy czy rodzaju organu) nakazuje indywidualne podejście do każdego przypadku, w którym została wydana decyzja o obniżeniu emerytury mundurowej.


Emerytury mundurowe dla celników

Rząd zadecydował, że obniżone emerytury mundurowe na mocy ustawy dezubekizacyjnej będą pobierać m.in. celnicy, którzy pełnili służbę na rzecz państwa totalitarnego w latach 1944-1990. Nowe przepisy będą dotyczyć nie tylko tak pokaźnej grupy, jaką jest służba celna, ale także policji, wojska i straży pożarnej.Czytaj dalej

Emerytury mundurowe dla policji

Wystarczy jeden dzień pracy w służbach bezpieczeństwa w okresie PRL, aby emerytura mundurowa została obniżona. Planowane zmiany mają dotyczyć również tak dużej formacji, jaką jest Policja. I nie będzie mieć znaczenia, że potem, po weryfikacji, policjant przeszedł do UOP czy innych służb mundurowych, by pracować dla Polski niepodległej. Czytaj dalej

 

Emerytury mundurowe dla służby więziennej

Zgodnie z przyjętą nowelizacją, dezubekizacja czeka nie tylko policję czy służbę celną. Zmiany emerytalne mają zostać wprowadzone również w trzeciej co do wielkości formacji, jaką jest Służba Więzienna. Wysokość świadczeń od 1 października 2017 nie będzie mogła być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej emerytury z ZUS.Czytaj dalej

 

Emerytury mundurowe dla strażaków

Przywileje emerytalne związane z pracą w aparacie bezpieczeństwa PRL mogą stracić nie tylko policjanci czy celnicy, ale także strażacy. W poprawce ustawy dezubekizacyjnej przyjmuje się, że redukcją świadczeń może zostać również straż pożarna, zwłaszcza osoby pełniące służbę na rzecz umacniania systemu totalitarnego w okresie PRL. Czytaj dalej

 

Emerytury wojskowe

Rząd walczy z pracownikami aparatu ucisku PRL i obniża mundurowe emerytury mundurowe, chcąc na tym zaoszczędzić nawet do 190 milionów rocznie. Proponowana nowelizacja ustawy dezubekizacyjnej zakłada zniesienie przywilejów emerytalnych związanych z pełnieniem służby na rzecz państwa totalitarnego w latach 1944-1990.Czytaj dalej

 

Kogo dotyczy ustawa dezubekizacyjna

Przewidująca obniżenie emerytur mundurowych ustawa dezubekizacyjna dotyczy przede wszystkim byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, a nie Milicji Obywatelskiej. Kogo obejmie? Świadczenia zostaną zredukowane m.in. pracownikom służby celnej, wojskowym i policjantom działającym na rzecz państwa totalitarnego w okresie 1944-1990.Czytaj dalej

 

Odwołanie od decyzji obniżającej emeryturę

Zgodnie z nowymi przepisami, jakie wprowadza ustawa dezubekizacyjna, możliwe jest odwołanie do sądu od decyzji przyznającej obniżone świadczenie emerytalne lub rentę. Podpowiadamy, jak się odwołać i jakie formalności wypełnić, jeśli chcą Państwo zakwestionować decyzję zakładającą obniżenie emerytur mundurowych. Czytaj dalej

 

Od kiedy wchodzi ustawa dezubekizacyjna?

Zastanawiają się Państwo, od kiedy wchodzi ustawa dezubekizacyjna? Zachęcamy do zapoznania się z artykułami znajdującymi się w naszym serwisie, dzięki którym dowiecie się o najważniejszych datach związanych z wejściem w życie nowych przepisów oraz o planowanym rozpoczęciu wypłat emerytur mundurowych w niższych niż dotychczas wysokościach. Czytaj dalej

W celu uzyskania pomocy prawnej prosimy o kontakt
Skontaktuj się